PRIVACYBELEID

Uw privacy en uw persoonsgegevens
Van: Rowderma

Doel: Deze informatie wordt verstrekt aan iedere client
Basis: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacywetgeving
Rowderma informeert u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw
persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan u
te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doe ik volgens het privacy- en
dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door mij te
laten uitvoeren.

Zo ga ik met uw persoonsgegevens om:
• Uw persoonsgegevens sla ik op en gebruik ik zodat ik goede zorg aan u kan verlenen.
• Uw gegevens geef ik alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van
goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist,
vraag ik die vooraf aan u.
• Uw gegevens verwerk ik op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in
de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuur mij dan een schriftelijk
verzoek.
• Als u vindt dat de gegevens die ik van u heb opgeslagen niet correct zijn, mag u mij
schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
• U kunt mij vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als ik dit doe kan ik (mogelijk)
niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn
van 15 jaar. Daarom sla ik uw gegevens in dat geval op in een inactief archief,
onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
• U kunt uw toestemming tot mijn verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Ik
kan dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Ik sta uw gegevens in dat
geval op in een inactief archief.
• U kunt bij mij bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw
persoonsgegevens verwerk.
• U krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
• Uw gegevens verwerk ik niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Ik
houd mij aan de bewaartermijn van de WGBO.
• Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die ik via derden ontvang.

Rowderma is als volgt te bereiken:
Duinweg 88 b
2204 AW Noordwijk
KVK-nummer: 64091937
Telefoonnummer: 0615499162
E-mailadres: info@rowderma.nl
KP register: 39913211788
NVH vereniging: 505317
AGB code: 90100945